Tradlij: Traducció de Literatura infantil i juvenil

TradLij

Traducció de Literatura infantil i juvenil

Qui som?

 

El cinema, les arts escèniques i la literatura infantil i juvenil sempre han caminat de la mà. De la fusió d’aquests tres mons naix el grup tradLij (Traducció de Literatura infantil i juvenil).

 

TRADLIJ som un grup d’investigació emergent, compost per professores i professors de la Universitat Jaume I, interessats per la literatura infantil i juvenil, pel cinema, pel teatre i, especialment, per la traducció.

Literatura infantil i juvenil

La importància de la traducció de literatura infantil i juvenil (LIJ) en qualsevol combinació lingüística, unida als interessos particulars del grup, ens anima a endinsar-nos en aquest tema. Com a primer projecte de recerca ens hem proposat l’estudi de la traducció de LIJ al català, atesa la rellevància que aquesta està tenint en el procés de normalització de la llengua.  El primer pas és catalogar les obres de LIJ traduïdes al català a partir de 1976; i és ací on ens trobem ara. Un segon pas serà catalogar els productes audiovisuals traduïts al català procedents de textos de LIJ, i també a l’inrevés, catalogar els textos literaris o pseudoliteraris que són producte d’un text audiovisual. El tercer pas, més endavant, se centrarà en l’estudi de les produccions teatrals procedents de textos de LIJ.

En aquesta pàgina trobaràs una base de dades amb els primers resultats del nostre treball. Et convidem a explorar-la i fer-nos arribar els teus comentaris.
Benvingut/da.

 

Cristina García de Toro 
Pilar Ezpeleta Piorno
Anna Marzà i Ibàñez
Gloria Torralba Miralles
Daniel P. Grau
Teresa Molés Cases

Literatura infantil i juvenil


 

Cristina  García  de  Toro  és  llicenciada  en  Filologia  Catalana  i  en  Filologia  Hispànica  per  la  Universitat  de  València  i  doctora  en  Traducció  per  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló.  És  professora  del  Departament  de  Traducció  i  Comunicació  de  la  Universitat  Jaume  I i ha impartit també classes a les universitats d’Alacant, València i Granada.  La  seua  docència  i  investigació  se  centra  en  les  particularitats  de  la  traducció  entre  espanyol  i  català  (aspectes  teòrics,  professionals,  didàctics i   sociolingüístics)  i  en  la  traducció  per  al  públic  infantil  i  juvenil.  És  autora  de diversos  articles  d’investigació  en  aquests  àmbits, del llibre La traducción entre lenguas en contacto. Catalán y español (Peter Lang, 2008) i  coeditora  del  volum:  Experiencias  de  Traducción.  Reflexiones  desde  la  práctica  traductora  (Universitat Jaume I, 2005).  Actualment  dirigeix  el  projecte  d’investigació  sobre  literatura  infantil  i  juvenil  traduïda  al  català, tradLij.  És  membre  del  consell  editor  de  la  revista  AILIJ  i  tradueix  professionalment  literatura  juvenil  entre  català  i  castellà, amb títols com: Un hogar en el mundo (Pepa Guardiola, 2003), El juego. com (Gemma Lluch, 2004), Los demonios de Pandora (Silvestre Vilaplana, 2006), etc.
E-mail: garciat@trad.uji.es

 

Pilar Ezpeleta Piorno, és traductora i doctora en Filologia. Va realitzar estudis de postgrau a les Universitats de Londres i Gant i ha ensenyat Literatura i Traducció literària a la Universitat de València. Actualment és professora del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I en el qual forma part dels equips d’investigació Gentt i TradLij. Membre del grup de traductors i investigadors de l’Institut Shakespeare des de 1990, és autora de treballs entre els quals cal destacar: Teatro y traducción: aproximación interdisciplinaria desde la obra de Shakespeare (Cátedra, 2007); Palabras, palabras, palabras: el decoro en ‘Hamlet’ (UPV, 2005); El análisis del texto dramático para la traducción: el caso de Shakespeare (UV, 2002); i Shakespeare, inventor de palabras (Fundación Shakespeare, 1998). Ha participat en la traducció de Hamlet, La Tempestad, Ricardo II, Coriolano y La Comedia de los Errores de William Shakespeare,entre altres. A més a més, és coeditora de les edicions bilingües de Ricardo II (1997) i Coriolano (2003). Ha sigut directora del Máster en Traducción y Comunicación de la Fundació Shakespeare. En l’actualitat imparteix docència en traducció i investigació teatral en diversos màsters i prepara l’edició i traducció al castellà de Henry V de William Shakespeare.
E-mail: ezpeleta@trad.uji.es

 

Anna Marzà és becària d’investigació del Ministeri d’Educació, Política Social i Esports a la Universitat Jaume I de Castelló i doctoranda en Traducció Audiovisual. Acabà la llicenciatura de Traducció i Interpretació l’any 2000 amb l’especialitat en traducció audiovisual al català. Abans de començar la carrera investigadora, treballà durant tres anys com a assistent de producció i traductora autònoma per a RTVV i festivals de cinema. L’any 2004 inicià els estudis de doctorat, el 2006 obtingué el DEA i actualment està preparant la tesi sobre el model del català en el doblatge de RTVV, sota la direcció del Dr. Frederic Chaume. És professora de subtitulació convencional, subtitulació per a sords i audiodescripció a la Universitat Jaume I.
E-mail: amarza@trad.uji.es


Gloria Torralba és llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I. És traductora professional des de l'any 2000 i membre de l'Associació Professional de Traductors, Adaptadors i Assessors Lingüístics (APTAA). L'any 2005 va guanyar el premi Tirant al millor guió adaptat per al doblatge per la pel·lícula Dogma. És professora de traducció audiovisual a la Universitat Jaume I i també ha impartit classes a les universitats de Las Palmas, Màlaga i València. Actualment prepara un treball d'investigació centrat en el vessant professional de la traducció audiovisual.
E-mail: gtorralb@trad.uji.es

 

Daniel  P.  Grau  és  llicenciat en Filologia Catalana,  per  la  Universitat  de  València.  En  aquesta  mateixa  universitat  ha  obtingut  el  grau  de  màster  en  assessorament  lingüístic  i  el  certificat  d’estudis  avançats  i  de  suficiència  investigadora.  Ha  treballat  com  a  assessor  lingüístic  en  la  Televisió  Valenciana  i  com  a  tècnic  de  promoció  lingüística  en  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  de  la  Plana.  Actualment,  és  funcionari  (traductor  corrector)  de  les  Corts  Valencianes  i  professor  associat  del  Departament  de  Traducció  i  Comunicació  de  la  Universitat  Jaume  I.  Ha  col·laborat  en  la  premsa  escrita  com  a  crític  literari  i  és  editor  del  Journal  of  Catalan  Studies.  Ha publicat diferents articles d’investigació en revistes especialitzades i ha estat membre del jurat de diversos premis literaris. També ha publicat l’antologia poètica de Vicent Andrés Estellés 69 poemes d’amor, ha col·laborat en l’elaboració de l’Atles de la Comunitat Valenciana i d’Espanya i té en premsa l’edició filològica i la traducció del Llibre de murs e valls. Com a traductor i assessor lingüístic, ha col·laborat amb les editorials Tres i Quatre, Edicions del Bullent, Alhambra-Longman, Tàndem Edicions, Anaya, Algaida i Oxford University Press en l’elaboració tant de llibres de text, materials didàctics i diccionaris com de llibres de creació. Així mateix, ha estat director literari en Edicions del Bullent i Tàndem Edicions.  Ha  sigut  lector  de  català  i  espanyol  a  la  Universitat  de  Cambridge  i  de  català  a  la  Universitat  d’Oxford  i  ha  impartit  classes  en  el  Màster  d’Assessorament  Lingüístic  i  Traducció  de  la  Universitat  d’Alacant.
E-mail: danielgrau@trad.uji.es

 

Teresa Molés Cases és becària de col·laboració del grup d’investigació TradLij i estudiant de 4rt curs de la llicenciatura de Traducció i Interpretació a la Universitat Jaume I. Durant el curs 2007/2008 va treballar com a becària de col·laboració del Departament de Traducció i Interpretació. Ha rebut el Premi al Rendiment Acadèmic atorgat per la Universitat Jaume I de primer curs (l’any 2006) i de primer cicle (l’any 2007). Escriu articles per a la revista Saguntina, del grup “Culturaclasica.net”.
E-mail: Teresa.Moles@alumail.uji.es

Literatura infantil i juvenil

 

Paràmetres de cerca:
Ocultar cercador
Autor/a de l’original Traductor/a
Títol de l’original Títol de la traducció
Any de l’original Any de la traducció
Lloc de publicació de l’original Lloc de publicació de la traducció
Editorial de l’original Editorial de la traducció
Col·lecció de l’original Col·lecció de la traducció
Cerca automàtica
Llengua de l’original Reimpressions
Llengua d’origen ISBN de la traducció

Instruccions

En aquest apartat trobareu unes breus indicacions que us poden ajudar en  la cerca.
En primer lloc hi ha el cercador. Els paràmetres de cerca que hi trobem són:

Dades de l’original:
Autor/-a
Títol original
Any de publicació
Lloc de publicació
Editorial
Col·lecció
Llengua de l’original: llengua de la qual es tradueix
Llengua d'origen: llengua en la qual ha escrit l'obra l’autor (s’indicarà quan siga diferent de l’original, és a dir, quan siga una traducció intermediària)

Dades de la traducció:
Traductor/-a
Títol traducció
Any de publicació
Lloc de publicació
Editorial
Col·lecció
Reimpressions
ISBN

Literatura infantil i juvenil


A l’hora de fer una cerca, s’han d’introduir les dades en els paràmetres de cerca.
Hi ha dues opcions: la cerca simple i l’automàtica.
Cerca simple: introduir les dades en qualsevol paràmetre i prémer “Cercar”.
Cerca automàtica: a mesura que introduïm dades es va fent la cerca. No cal prémer el botó “Cercar”, la tasca és automàtica.
 El cercador també es pot ocultar amb l’opció “Ocultar cercador”.
 Els resultats de la cerca es mostren a continuació, on trobem cinc paràmetres bàsics:
Any: any de publicació de la traducció
Editorial: editorial on es publica la traducció
Autor/-a
Títol original: títol del text original
Títol de la  traducció
 
A més a més, després de fer una cerca i prémer sobre qualsevol columna, s’obre automàticament una taula amb tota la informació disponible sobre l’obra: les dades del llibre i les dades de la traducció que hem enumerat al principi.
Si no disposem d’alguna informació apareixerà el signe *
Es poden obrir diverses taules a la vegada. Per ocultar-les cal prémer la x o “Tancar totes les finestres”.
 


Abreviatures:
ar

àrab

cast

castellà

dan

danès

de

alemany

en

anglès

esl

eslovè

eu

èuscar

fr

francès

gl

gallec

ne

neerlandès

it

italià

por

portuguès

rus

rus

esl

eslovè

su

suec

*

Informació no disponible

Literatura infantil i juvenil